+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Företagsinteckning

Företagsinteckning är särskild säkerhetsrätt, där en näringsidkare kan använda sig av sin rörelseegendom som kreditsäkerhet när han lånar pengar. 

Läs mer

Särskild förmånsrätt vid företagsinteckning

Den säkerhet som omfattas av företagsinteckningar ger särskild förmånsrätt och det innebär att borgenären har förmånsrätt till betalning vid utmätning och konkurs. Om det finns flera företagsinteckningar så har den med det tidigaste datumet den högsta prioriteten o.s.v.

Läs mer

Anlita en person utan F-skatt

Huvudregeln är att den som anlitar en person utan F-skattsedel ska betraktas som arbetsgivare och betala arbetsgivaravgift på den utbetalade ersättningen.

Läs mer

Arbetstid för anställd utan fast arbetsplats

EU-rätten säger att en arbetstagare utan fast arbetsplats ska räkna sin arbetstid från det att han åker hemifrån tills dess att han kommer hem igen. Således ingår restiden mellan bostaden och första kunden och sista kunden och hemresan i arbetstiden (EU-domstolen, 10 september 2015, c-266/14).

Läs mer

Uthyrning av personal inom social omsorg är momspliktig

EU-domstolen har nyligen i mål nr C-594/13, kommit fram till att bemanningsföretag som bemannar inom social omsorg inte ska omfattas av begreppet erkänt organ. Detta har fått till följd att skatteverket har kommit med ett ställningstagande (dnr: 131656823-15/111) där skatteverket anser att uthyrning av personal till mottagare som bedriver social omsorg som huvudregel är momspliktig.

Läs mer

Kontrollavgift personalliggare bygg

Kontrollavgiften är 12 500 kr i grundavgift, sen tillkommer 2 500 kr per person som befinner sig på byggarbetsplatsen och inte finns dokumented i den elektroniska personalliggaren. Om Skatteverket inom ett år gör ett återbesök och hittar nya fel på samma byggarbetsplats så är grundavgiften 25 000 kr. En kontrollavgift kan också tas ut om…

Läs mer

Förmånsbeskattas frukost på jobbet

Om företaget tillhandahåller frukost bestående av en enkel fralla och kaffe, så säger Skatteverket att fria förfriskningar och annan enklare förtäring är skattefria personalvårdsförmåner. Med det avser Skatteverket te, kaffe, läsk, fralla och bulle som inte anses som måltid och som tillhandahålls på arbetsplatsen i samband med arbetet.

Läs mer

Förseningsavgifterna skatteverket höjs

Förseningsavgiften för en för sent inlämnad momsdeklaration höjs från 500 kr, till 625 kr, för alla momsrapporter som ska vara inlämnade från 2016-01-01. Förseningsavgiften för en för sent inlämnad periodisk sammanställning höjs från 1000 kr, till 1 250 kr, för de periodiska deklarationer som ska vara från 2016-01-01. 

Läs mer