+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Bokföring & bokslut

Tvångslikvidation Aktiebolag

Årsredovisningen/Bokslutet måste vara inlämnat till Bolagsverket senast 11 månader efter utgången av bokföringsåret, annars tvångslikvideras bolaget och det är oåterkallerligt.

Läs mer

När måste bokföringen senast ske

Bokföringsnämnden har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring (BFNAR 2013:2). Utgångspunkten är som tidigare att bokföringen skall ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för när du är skyldig att upprätta bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om det handlar om kontanta medel eller andra affärshändelser. Huvudregeln är att kontanter oavsett om det…

Läs mer

När måste bokföringen senast ske

Bokföringsnämnden har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring (BFNAR 2013:2). Utgångspunkten är som tidigare att bokföringen skall ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för när du är skyldig att upprätta bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om det handlar om kontanta medel eller andra affärshändelser. Huvudregeln är att kontanter oavsett om det…

Läs mer

Vi som jobbar med redovisning

Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus. Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus.…

Läs mer