+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Bokföring & bokslut

När måste bokföringen senast ske

Bokföringsnämnden har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring (BFNAR 2013:2). Utgångspunkten är som tidigare att bokföringen skall ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för när du är skyldig att upprätta bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om det handlar om kontanta medel eller andra affärshändelser. Huvudregeln är att kontanter oavsett om det…

Läs mer