+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Enskild firma

F-skatt medhjälpande make/maka

Om två makar bedriver näringsverksamhet i form av en enskild firma, beviljas bara den maken som är företagsledare F-skattesedel. Men om båda makarna har en likvärdig ställning i företaget kan båda makarna anses vara företagsledare och därmed kan båda beviljas F-skattsedel. 

Läs mer

Ingen F-skattsedel innan fyllda 16 år

Enligt föräldrabalken så får barn under 16 år inte bedriva näringsverksamhet. Om en person fyllt 16 år så kan han ansöka om F-skattsedel om det finns samtycke från förmyndare, i annat fall så kommer ansökan att avslås.

Läs mer

Sjukpenning (SGI) vid start av enskild firma

Om man slutar sin anställning och startar en enskild firma behåller man sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från det gamla jobbet under två år. Efter det övergår din SGI till att grundas på bolagets resultat de senaste 12 månaderna. 

Läs mer

Makars fördelning av resultatet i enskild firma

Om två makar jobbar tillsammans i den enas enskilda firma, ska resultatet fördelas mellan makarna, den ena maken kan inte betala ut lön till den andre maken. Om den ena maken kan anses ha en ledande ställning i företaget på grund av exempelvis utbildning, arbetsuppgifter eller något annat, så är den andre maken att betrakta…

Läs mer

Underskott när enskild firma upphör

Om det föreligger ett underskott när en enskild firma upphör så får man göra avdrag i inkomstslaget kapital med 70%. Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller om den skatteskyldige begär det, så kan det också fördelas på nästföljande tre år.

Läs mer

Expansionsfond 22% skatt (enskild firma)

Som enskild näringsidkare har du möjlighet att beskatta kvarstående vinstmedel till 22% skatt. Det man gör är att man avsätter de kvarstående vinstmedlen i en expansionsfond och den beskattas efter samma skattesats som gäller för aktiebolag. Det man gör med en expansionsfond är att man fonderar vinster och på så sätt kan pengarna återinvesteras i…

Läs mer

När ska du betala skatten

Som enskild näringsidkare så har du redovisningsperiod kalenderår. Det innebär att du ska betala skatt för allt du har gjort 15 månader efter utgången av kalenderåret (det gäller såld bostad, aktier, för lite betald preliminärskatt mm). Det som har skett under ex 2014 ska du betala skatt för i mars 2016.

Läs mer