+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Handelsbolag

Solidariskt ansvar för skulder i handelsbolag

Det är väldigt viktigt att bolagsmännen i ett handelsbolag löpande håller sig a jour med hur bolaget utvecklas ekonomiskt. Detta på grund av att i ett handelsbolag så är delägarna solidariskt ersättningsskyldiga för bolagets skulder, oavsett hur dessa har uppkommit. En bolagsman som lämnar ett handelsbolag blir inte befriad från de förpliktelser som åvilade honom…

Läs mer

Viktigt med bolagsavtal i Handelsbolag

Det många som bildar Handelsbolags glömmer bort att göra är att skriva ett riktigt bolagsavtal. Detta får till följd att det är lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag som gäller om det skulle bli några meningsskiljaktigheter mellan bolagsmännen. Ett exempel är att ny bolagsmans inträde i bolaget förutsätter samtliga äldre bolagsmäns samtycke, det är…

Läs mer

Så deklarerar du ditt företag

Vilken inkomstdeklaration och vilka bilagor du ska använda, beror på vilken typ av företagsform du har. För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) lämnar du antingen en Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4. Juridiska personer För dig som har enskild firma eller är delägare i aktie- eller handelsbolag finns de flesta blanketter du behöver i e-tjänsten…

Läs mer