+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Övrigt

Anlita en person utan F-skatt

Huvudregeln är att den som anlitar en person utan F-skattsedel ska betraktas som arbetsgivare och betala arbetsgivaravgift på den utbetalade ersättningen.

Läs mer

Kontrollavgift personalliggare bygg

Kontrollavgiften är 12 500 kr i grundavgift, sen tillkommer 2 500 kr per person som befinner sig på byggarbetsplatsen och inte finns dokumented i den elektroniska personalliggaren. Om Skatteverket inom ett år gör ett återbesök och hittar nya fel på samma byggarbetsplats så är grundavgiften 25 000 kr. En kontrollavgift kan också tas ut om…

Läs mer

Förseningsavgifterna skatteverket höjs

Förseningsavgiften för en för sent inlämnad momsdeklaration höjs från 500 kr, till 625 kr, för alla momsrapporter som ska vara inlämnade från 2016-01-01. Förseningsavgiften för en för sent inlämnad periodisk sammanställning höjs från 1000 kr, till 1 250 kr, för de periodiska deklarationer som ska vara från 2016-01-01. 

Läs mer

Åberopar F-skattesedel i anställningsförhållande

Om en person åberopar sin f-skattesedel i ett förhållande som kan tyckas likna ett anställningsförhållande, så är uppdragsgivaren skyldig att göra en skriftlig anmälan till Skatteverket om det. Om uppdragsgivaren inte gör det så kan Skatteverket enligt skattebetalningslagen (12 kap 3 §) besluta att uppdragsgivaren ska betala skatten (skatt, egenavgifter och moms) på ersättningen som…

Läs mer

Återkallad F-skatt under uppdragstiden

Om man anlitar någon som får sin F-skattesedel återkallad under uppdragstiden så gäller dock F-skattesedeln för det aktuella uppdraget trots återkallelsen d.v.s. att det räcker uppdragtagaren hade en F-skattesedel när man skrev avtalet. Dock med ett förbehåll, att ersättningen var bestämd och att man i avtalet har anget ett totalbelopp eller att totalbeloppet lätt går…

Läs mer

Julgåva till anställda

Du kan som arbetsgivare ge bort en julgåva till dina anställda för maximalt 450 kr (om julgåvan kostar 451 kr så är den inte avdragsgill) som då blir en avdragsgill kostnad i företaget. Julgåva till till någon som har slutat på företaget under året är inte avdragsgill. Om du väljer att ge bort en julgåva…

Läs mer

Vilken dröjsmålsränta kan jag ta

Om ni inte har avtalat om någon ränta så har du enligt räntelagen rätt att ta ut en ränta på gällande referensräntan + 8% (referensräntan fastställs halvårsvis av riksbanken). En förutsättning för att ta ut en högre ränta än vad räntelagen föreskriver är att ni har avtalat om det innan du sålde varan/tjänsten. Du kan…

Läs mer

F-skattesedel gäller endast ett uppdrag

Om du som uppdragsgivare anlitar en uppdragstare att utföra en tjänst (ex byggjobb) så måste du vid start av varje nytt uppdrag försäkra dig om att uppdragstagaren har en giltig F-skattesedel. Det beror på att uppdragstagaren kan ha fått sin F-skattesedel återkallad under året och då är du skyldig att dra preliminärskatt alternativt skatt och…

Läs mer

Fakturerings & Påminnelseavgifter

Säljaren har inget lagstöd som ger honom rätt att ta betalt för att överlämna fakturan (faktureringsavgift). En sådan rätt kan endast erhållas om parterna på ett eller annat sätt har träffat överenskommelse om det (när man ingick avtal). En fordringsägare här däremot lagstöd att ta ut en påminnelseavgift och ränta om han inte får betalt…

Läs mer