+46 (0)8-644 81 55 - Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Skatter

Förmånsbeskattas frukost på jobbet

Om företaget tillhandahåller frukost bestående av en enkel fralla och kaffe, så säger Skatteverket att fria förfriskningar och annan enklare förtäring är skattefria personalvårdsförmåner. Med det avser Skatteverket te, kaffe, läsk, fralla och bulle som inte anses som måltid och som tillhandahålls på arbetsplatsen i samband med arbetet.

Läs mer

Uthyrning av personal inom social omsorg är momspliktig

EU-domstolen har nyligen i mål nr C-594/13, kommit fram till att bemanningsföretag som bemannar inom social omsorg inte ska omfattas av begreppet erkänt organ. Detta har fått till följd att skatteverket har kommit med ett ställningstagande (dnr: 131656823-15/111) där skatteverket anser att uthyrning av personal till mottagare som bedriver social omsorg som huvudregel är momspliktig.

Läs mer

Beskattning av ideella föreningar

Huvudregeln är att ideella föreningar beskattas enligt samma regler som alla andra juridiska personer. Det innebär att ideella föreningar ska betala skatt för inkomster som t.ex. utdelningar, räntor, vinst vid försäljning av värdepapper och fastigheter samt rörelse och fastighetsinkomster. Idella föreningar har oftast också inkomster som inte är skattepliktiga t.ex. bidrag och medlemsavgifter samt gåvor…

Läs mer

Förmånsbeskattning bostad

Om ditt företag köper en bostad så kommer med all sannolikhet någon att beskattas för denna förmån, detta gäller oavsett vilket faktiskt utnyttjande som har skett. Om bostaden exempelvis står tom så kommer företrädaren för bolaget att förmånsbeskattas sin dispositionsrätt av bostaden. Om bostaden nyttas av en av företagets anställda så ska denne förmånsbeskattas för…

Läs mer

Avdrag moms leasingbilar

När det gäller leasing av personbilar och lätta lastbilar så får man dra av 50% av den ingående momsen under förutsättning att bilen körs minst 100 mil i verksamheten per år. Om du hyr bilen enkom för att hyra ut den vidare, taxitrafik, transport av döda eller körkortsutbildning får du göra avdrag för hela momsen.

Läs mer

Dra av momsen vid köp av bil

Det är bara vissa företag som får dra av momsen när dom köper en personbil eller lätt lastbil, det är företag som bedriver återförsäljning av bilar, uthyrning av bilar, taxiverksamhet, transporter av döda och trafikskolor. För övriga verksamheter är den ingående momsen inte avdragsgill när bolaget köper en personbil eller lätt lastbil.

Läs mer

Omvänd Byggmoms

Omvänd skattskyldighet för momsen innebär att det är köparen som ska deklarera och betala momsen (inte säljaren). Syftet med omvänd skattskyldighet inom byggbranschen är att motverka momsfusk, där säljaren inte betalar in momsen och köparen gör avdrag för momsen. Reglerna om omvänd byggmoms innebär att ett byggföretag som säljer byggtjänster till köpare som är byggföretag…

Läs mer

Närstående avdrag Rot & Rut

För att få göra rut- eller rotavdrag så får inte köparen och säljaren vara närstående. Om köparen och den som utför arbetet är närstående spelar ingen roll så länge den som utför tjänsten är anställd hos tredje part som inte är närstående med köparen.

Läs mer

Beskattning av intäkter från brottslig verksamhet

När det gäller brottslig verksamhet så kan dessa intäkter i vissa fall bli skattepliktiga. Detta under förutsättning att den brottsliga verksamheten ingår som ett led i en legal verksamhet, då kan i vissa fall intäkterna komma att bedömas som skattepliktiga.

Läs mer