När du ska räkna fram hur mycket momsen är av ett totalbelopp så går du tillväga på följande sätt: om det är 25% moms så tar du totalbeloppet * 20% och får då fram vad momsen är. Om det är 12% moms så tar du totalbeloppet * 10,71% och får då fram vad momsen är.…

Läs mer

Företagare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska sen den 1 jan 2015, lägga på den aktuella momssatsen som gäller i det land där köparen är bosatt. De nya reglerna gäller för: elektroniska tjänster t.ex. applikationer av olika slag, tillgång till webbplatser där musik, film, programvaror, tidningar mm tillhandahålls online. Telekommunikationstjänster vilket främst…

Läs mer