Den 1 Januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön från sin arbetsgivare för arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen istället kan kräva att få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar.

Om en arbetstagare inte erhåller lön ifrån sin arbetsgivare kan han istället vända sig till arbetsgivarens beställare och kräva att han betalar ut lönen utan att behöva visa att han vidtagit några särskilda åtgärder mot sin arbetsgivare. Beställaren blir då också skyldig att erlägga sociala avgifter och skatt för den aktuella lönen.

En arbetstagare som vill erhålla ersättning från beställaren måste skriftligt framställa sina lönekrav och överlämna det till beställaren. Om beställaren då inte betalar kan arbetstagaren istället vända sig till huvudentreprenören och kräva betalt. Beställarens och huvudentreprenörens ansvar för lönefordringar gäller bara fordringar som inte är äldre än tre månader.

Det finns givetvis åtgärder som beställare och huvudentreprenörer kan vidta för att minska risken att hamna i denna situation.