Den 1 Januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön från sin arbetsgivare för arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen istället kan kräva att få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar. Om en arbetstagare inte erhåller lön ifrån sin arbetsgivare…

Läs mer

När det gäller lön till företagsledares barn eller företagsledarens makes barn, under 16 år i aktiebolag. Så gäller följande, hela ersättningen ska tas upp till beskattning av den av makarna som har den högsta inkomsten från företaget. Har makarna lika hög inkomst från företaget, ska den äldsta maken ta upp ersättningen. 

Läs mer