Ekonomisk Rådgivning

Här på Oktivia AB får du inte bara hjälp med redovisningen, utan vi jobbar utifrån ett helhets perspektiv där vi lotsar kunden rätt genom att tillhandahålla både ekonomisk och juridisk rådgivning. Allt för att du som kund ska kunna ta de rätta besluten i de situationer du ställs inför i ditt företagande. Det kan avse köp av ny verksamhet, samarbetsavtal, avtal med nya kunder och leverantörer, kreditgivning, tvister av olika slag mm. Områden där vi kan vara behjälpliga inom förutom den ekonomiska rådgivningen är: arbetsrätten, obeståndsrätten, associationsrätten, avtalsrätten, beskattningsrätten.

Oktivia AB har ett brett kunnande och vi utvecklar vårt utbud utifrån dina behov. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte