När det gäller lön till företagsledares barn eller företagsledarens makes barn, under 16 år i aktiebolag. Så gäller följande, hela ersättningen ska tas upp till beskattning av den av makarna som har den högsta inkomsten från företaget. Har makarna lika hög inkomst från företaget, ska den äldsta maken ta upp ersättningen. 

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar