Företagare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska sen den 1 jan 2015, lägga på den aktuella momssatsen som gäller i det land där köparen är bosatt. De nya reglerna gäller för: elektroniska tjänster t.ex. applikationer av olika slag, tillgång till webbplatser där musik, film, programvaror, tidningar mm tillhandahålls online. Telekommunikationstjänster vilket främst är mobiltelefoni och tillgång till internet. Sändningstjänster vilket främst är olika radio och tv-program som sänds via radio eller tv-nät. Ändringen gäller bara för försäljning till privatpersoner, om du säljer till företag så ska du som vanligt lägga på svensk moms (25%) vid försäljning. Det är du som säljer tjänsten som är ansvarig för att momsen inbetalas. 

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar