Ekonomisk & Juridisk Rådgivning

Här på Oktivia AB får du inte bara hjälp med redovisningen, utan vi jobbar utifrån ett helhets perspektiv där vi lotsar kunden rätt genom att tillhandahålla både ekonomisk och juridisk rådgivning. Allt för att du som kund ska kunna ta de rätta besluten i de situationer du ställs inför i ditt företagande. Det kan avse köp av ny verksamhet, samarbetsavtal, avtal med nya kunder och leverantörer, kreditgivning, tvister av olika slag mm. Områden där vi kan vara behjälpliga inom förutom den ekonomiska rådgivningen är: arbetsrätten, obeståndsrätten, associationsrätten, avtalsrätten, beskattningsrätten

Vi har också bred erfarenhet av att hjälpa företag och företagare som blivit sköntaxerade av skatteverket på olika grunder. Har även stor erfarenhet av skuldsanering och ackordsuppgörelser med fordringsägare. Vi hjälper er vid företagsöverlåtelser, planering inför bokslut, likviditetsplanering, budgetering och nyckeltal. Allt för att ni ska kunna styra ert företag på bästa sätt och med rätt information.

Några områden där vi har stort kunnande:

  • Förmånsbeskattning av tjänstebil och reglerna kring tjänsteresor och resor till och från arbetet.
  • Reglerna kring intern & extern avdragsgill representation och icke avdragsgill representation.
  • Vinstmarginalbeskattning (VBM).
  • Försäljningar av näringsbetingade aktier.
  • Köp av varor och tjänster EU.
  • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Oktivia AB har ett brett kunnande och vi utvecklar vårt utbud utifrån dina behov. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte