Redovisning – Löpande Bokföring

Detta är vår kärnverksamhet och något vi känner oss trygga i och vet att vi levererar en bra och prisvärd tjänst till våra kunder. Vi har ett brett kunnande inom redovisning och har företag inom vitt skilda branscher såsom skönhet, vård & omsorg, finans, bygg, transporter, restaurang, för att nämna några av våra kunder. Vi erbjuder en effektiv hantering av ditt företags kundfakturor och leverantörsfakturor för att du ska ha full kontroll över betalda och obetalda fakturor och din likviditet samt resultat.

Vi har ett stort och brett kunnande av redovisning inom olika branscher som exempelvis: restaurang, bygg, kreditgivning, vård och omsorg, försäljning av tjänster, detaljhandeln, EU-handel mm. Vi brukar sätta oss ner med våra nya kunder och gå igenom deras verksamhet för att skapa oss en bild av vad kunden efterfrågar. När vi vet det, så kan vi lättare komma med förslag på hur vi ska lägga upp redovisningen av företaget, detta för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Samtidigt som vi tar hänsyn till vad lagen ställer för krav på redovisningen och vad kunden vill kunna hämta för information utifrån den.

Oktivia AB har ett brett kunnande och vi utvecklar vårt utbud utifrån dina behov. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte