Det finns en hel det som är viktigt att tänka på när du anlitar ett utländskt företag som underentreprenör, för att du inte i ett senare skede råka illa ut. Utländska företag kan liksom svenska företag ansöka om svensk F-skatt, om din underentreprenör har svensk F-skatt så vill jag påstå att det är en halv…

Läs mer