Den 1 Januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön från sin arbetsgivare för arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen istället kan kräva att få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar. Om en arbetstagare inte erhåller lön ifrån sin arbetsgivare…

Läs mer