Det finns en hel det som är viktigt att tänka på när du anlitar ett utländskt företag som underentreprenör, för att du inte i ett senare skede råka illa ut. Utländska företag kan liksom svenska företag ansöka om svensk F-skatt, om din underentreprenör har svensk F-skatt så vill jag påstå att det är en halv…

Läs mer

När du ska räkna fram hur mycket momsen är av ett totalbelopp så går du tillväga på följande sätt: om det är 25% moms så tar du totalbeloppet * 20% och får då fram vad momsen är. Om det är 12% moms så tar du totalbeloppet * 10,71% och får då fram vad momsen är.…

Läs mer

Företagare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska sen den 1 jan 2015, lägga på den aktuella momssatsen som gäller i det land där köparen är bosatt. De nya reglerna gäller för: elektroniska tjänster t.ex. applikationer av olika slag, tillgång till webbplatser där musik, film, programvaror, tidningar mm tillhandahålls online. Telekommunikationstjänster vilket främst…

Läs mer